Resources - News

Verplicht Uw Overheid U Toe Facturen Elektronisch Te Verzenden?

By Mathieu Pasture
May 06, 2017

Elektronisch verzenden van facturen was vroeger een B2B-thema terwijl B2G (business-to-government) bijna niet ter sprake kwam. De afgelopen jaren is dit volledig veranderd, zozeer dat elektronisch B2G-factureren nu in vele landen de meeste aandacht en investeringen trekt.

Hiervoor zijn 2 belangrijke redenen:

  • Ten eerste, overheden willen ook profiteren van de potentiële kostenbesparing van e-factureren. De meeste schattingen laten een kostenbeperking zien van 50-80% op facturatieprocessen als elektronische middelen worden aangewend (aanwending in de EU geeft geschatte verwerkingskosten per factuur van €1, in sommige gevallen een afname van €30 tot €50).
  • Ten tweede en waarschijnlijk is dit een belangrijkere reden, overheden willen een voorbeeld stellen voor B2B, als gevolg van achterblijvende groei van e-facturatie, ondanks de hoge aangekondigde voordelen voor de economie. Zij denken dat zodra bedrijven overgaan tot e-facturatie met de overheid, zij er ook onderling gebruik van gaan maken.

Deze trend is het meest prominent in Europa (waar EU-overheden alle lidstaten verplicht hebben uiterlijk in 2018 e-facturen te accepteren en de PEPPOL-technologie te promoten) en in Latijns-Amerika (waar veel overheden de snelle aanwending voor B2B en B2G verplicht hebben gesteld). Zelfs de Verenigde Staten hebben deze trend het afgelopen jaar overgenomen door een initiatief openbaar te maken voor alle overheidsinstanties om eind 2018 een Federal Shared Service Provider (FSSP) te gaan gebruiken als e-facturatieoplossing.

 

Wat betekent dit voor bedrijven?

Ten eerste, als uw bedrijf met deze overheidsinstanties werkt, zijn deze verplichtingen direct van invloed op u. U moet ervoor zorgen dat uw bedrijf klaar is om e-facturatie te accepteren zodra de verplichting ingaat.

Ten tweede, zullen deze initiatieven ongetwijfeld effect hebben op het B2B-landschap. Door deze verplichting zullen overheidsinstanties de leidende kracht zijn in de uitwisseling van e-documenten als standaard voor de supply chain. Daar dit bedrijven dwingt deze methodes in te voeren, zullen zij naar manieren zoeken om deze nieuwe technologie te verbeteren om de kosten te spreiden. De overgang van B2G naar B2B is een natuurlijke ontwikkeling. Binnen korte tijd zullen we zien dat de meeste bedrijven e-facturatie voor alle leveranciers verlangen.

 

De toekomst van B2G-integratie

Verplichte e-facturatie wordt spoedig een vereiste voor B2G-relaties (als dit al niet verplicht is). En de volgende stap is alle B2B-communicatie. De laatste paar jaren hebben wij, bij Babelway, hard gewerkt om het Babelway-platform te blijven upgraden en onze klanten bij hun e-facturatie-initiatieven te steunen. Laten we er een paar noemen:

  • Het begon met NHS (National Health Service) in het Verenigd Koninkrijk, die PEPPOL verplicht stelde als de technologie voor miljoenen facturen van leveranciers. NHS heeft nu een paar serviceproviders, waaronder Babelway, gekwalificeerd als PEPPOL-providers van de Kroon (klinkt goed, niet?).
  • In België, onze thuisbasis, werkte Babelway samen met de Belgische overheid om een toegangspunt van PEPPOL te creëren voor alle nationale overheden. E-facturatie wordt nu ingevoerd en verplicht gesteld door een groeiend aantal organisaties
  • In Mexico, Peru en Chili werkte Babelway samen met Tradeshift en Trustweaver om conforme B2B e-facturatie-oplossingen te bieden die nu miljoenen facturen betreffen
  • In Luxemburg biedt Babelway ook een PEPPOL-toegangspunt voor overheidsinstanties
  • In Frankrijk bereidt Babelway zich voor op verplicht gebruik van Chorus, de e-facturatie-oplossing van de Franse overheid

Als er iets is dat we hiervan konden leren, dan is het dat ongeacht hoeveel energie grensoverschrijdende organen ook steken in standaardisatie en vereenvoudigde technologieën, elke overheid (een beetje zoals grote bedrijven) met iets andere eisen komt die essentieel zijn voor leveranciers (en degenen die hen helpen met facturatie-oplossingen) om een robuuste en flexibele oplossing te verkrijgen die elektronische uitwisseling en conformiteit hanteert.

De manier waarop Babelway belooft te helpen is door altijd de diverse formaten of connectiviteitseisen te ondersteunen die een partner u kan opleggen. In zulk een evolutionaire wereld is dit lang niet eenvoudig.
 

Related News articles